Aktualności
Festiwal 2020
Festiwal 2019
Festiwal 2018
Festiwal 2017
Festiwal 2016
Festiwal 2015
Festiwal 2014
Festiwal 2013
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Festiwal 2010
Festiwal 2009
Festiwal 2008
Festiwal 2007
Historia
Galerie
Filmoteka
Forum


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


Festiwal XXIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ
„SCHOLA CANTORUM”
KALISZ 2008

HISTORIA FESTIWALU

W 1977 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zwróciło się do kaliskiego Kuratorium Oświaty z propozycją utworzenia w Kaliszu ogólnopolskiego przeglądu zespołów muzyki dawnej. Miasto przyjęło propozycję i w lutym 1978 roku odbył się w Grodzie nad Prosną pierwszy Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Przegląd przyjął nazwę „Schola Cantorum” od Harcerskiego Zespołu Muzyki Dawnej Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, który prowadziła wówczas Jadwiga Gałęska - Tritt, dzisiaj profesor sztuki muzycznej w Poznaniu.

Nagrodą główną Festiwalu jest rzeźba - statuetka z brązu „Harfa Eola”. Uznając stale wzrastający poziom artystyczny prezentacji od XV festiwalu organizatorzy wprowadzili trzystopniową nagrodę główną – złotą, srebrną i brązową „Harfę Eola”. Statuetka jest dziełem warszawskiej artystki Eweliny Michalskiej, oprawę plastyczną oraz znaki graficzne festiwalu opracował kaliski artysta plastyk i scenograf Wacław Kosiorek. Wszystkie festiwalowe imprezy i przesłuchania konkursowe rozpoczynają się specjalnie skomponowanym hejnałem. W 1989 roku ustanowiono nagrodę specjalną Grand Prix – puchar ministra edukacji narodowej. Od 2002 roku impreza odbywa się pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Kaliski Przegląd zainaugurowany w 1978 roku, był pierwszym w Polsce tego typu wydarzeniem muzycznym adresowanym do młodzieży szkolnej. Impreza stanowi każdego roku okazję do konfrontacji osiągnięć i wymiany doświadczeń w dziedzinie upowszechniania muzyki dawnej i jest nieodłącznym elementem rozwoju szkolnego ruchu artystycznego. Autorami sukcesów młodych artystów są nauczyciele muzyki, dyrygenci i instruktorzy, którzy potrafią zachęcić młodzież do muzykowania.

Podczas festiwalu organizowane są liczne imprezy towarzyszące. W kalendarz imprezy na stałe wpisał się Konkurs Twórczości Plastycznej Inspirowanej Muzyką Dawną, a wystawa nagrodzonych w konkursie prac plastycznych otwiera coroczny Festiwal.

W 1999 roku z inicjatywy grupy działaczy oświatowych Kalisza utworzono Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, którego pierwszym prezesem został prof. Jerzy Rubiński. Przez wiele lat funkcję tę sprawował Tadeusz Krokos, będący jednocześnie dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Obecnie prezesem jest Grażyna Dziedziak. Celem organizacji jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, pogłębienie ich wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie kultury a szczególnie muzyki, plastyki, tańca, teatru, fotografii i innej twórczości multimedialnej. Stowarzyszenie jest głównym organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” oraz Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej, odbywających się od 2002 roku.

Renata BienieckaLinki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
PKO Bank Polski
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko